Qendra Ndërkombëtare e Kërkimit Bujqësor

Instituti do të kryejë studime akademike në hidroponikë dhe nënfushat e tij në bashkëpunim me universitete dhe institucione hulumtuese të njohura.

4.825 Punë të reja
për fermer modern

4825 fermerë të gjeneratës së re do të udhëheqin transformimin teknologjik të bujqësisë në Kosovë në 55 Sera Hidroponike në të gjithë vendin.

Trajnimet e Certifikimit të LMS-Farmer

Mbështetur zgjidhje mësimore ballë për ballë, online dhe të përziera. Aftësia për të mbajtur gjurmët e përparimit dhe për të siguruar përmbushjen e pikave kryesore të performancës.

Mbështetje për fermerët lokalë

Projekti IATP ka përgatitur një projekt të qëndrueshëm dhe të zhvilluar që do të inkurajojë dëshirën dhe vendosmërinë e fermerit për zhvillim dhe transformim. "Smart Farmer Suit" është një zgjidhje e avancuar e Sistemit të Menaxhimit të Mësimit (LMS) në gjuhën lokale. Përveç videove të trajnimit të aplikacionit, ai përmban shumë module mbështetëse si;

 • Materiale video interaktive
 • Rritja hidroponike
 • Kontrolli i farës (ROI)
 • Kontrolli i Ujitjes
 • Kontollimi i insekteve
 • Diagnoza e Sëmundjeve
 • Komunikim i drejtpërdrejtë

 

all3
research

QENDËR HULUMTUESE BUJQËSORE

Një sistem i transformuar i kërkimit bujqësor ndihmon në arritjen e sigurisë së qëndrueshme të ushqimit dhe të ardhurave për të gjithë prodhuesit dhe konsumatorët bujqësorë, veçanërisht për familjet e varfra nga burimet, qofshin ato në zonat rurale apo urbane.
Lexo më shumë
research

QENDËR HULUMTUESE BUJQËSORE

Një sistem i transformuar i kërkimit bujqësor ndihmon në arritjen e sigurisë së qëndrueshme të ushqimit dhe të ardhurave për të gjithë prodhuesit dhe konsumatorët bujqësorë, veçanërisht për familjet e varfra nga burimet, qofshin ato në zonat rurale apo urbane.
Lexo më shumë
germination

QENDRA E MBJELLJES

Mbjellja e farës është një proces vendimtar. Qendrat e mbjelljes do të sigurojnë mjedisin optimal për të zvogëluar kohën e mbjelljes, për të përmirësuar uniformitetin dhe për të rritur numrin e farërave që do të mbjellen.
Lexo më shumë
germination

QENDRA E MBJELLJES

Mbjellja e farës është një proces vendimtar. Qendrat e mbjelljes do të sigurojnë mjedisin optimal për të zvogëluar kohën e mbjelljes, për të përmirësuar uniformitetin dhe për të rritur numrin e farërave që do të mbjellen.
Lexo më shumë
33333

SERAT HIDROPONIKE NË RRITJE

Bujqësia hidroponike ose pa dhe është një metodë e rritjes së të lashtave në tretësira minerale të mbushura me lëndë ushqyese. Metodat e rritjes së IATP do të jenë kryesisht NFT dhe Cocopeat, por edhe në disa serra akuaponike.
Lexo më shumë
33333

SERAT HIDROPONIKE NË RRITJE

Bujqësia hidroponike ose pa dhe është një metodë e rritjes së të lashtave në tretësira minerale të mbushura me lëndë ushqyese. Metodat e rritjes së IATP do të jenë kryesisht NFT dhe Cocopeat, por edhe në disa serra akuaponike.
Lexo më shumë
shutterstock_1919469722

TURBINAT SFERIKE TË ENERGJISË SË ERËS

Turbinat sferike të Energjisë së Erës do të japin një kontribut të rëndësishëm në qëllimet e Kosovës për energji të rinovueshme dhe do të sigurojnë energji për prodhimin në Serat Hidroponike dhe në Qendrat e Mbjelles në të gjithë Kosovën.
.
Lexo më shumë
shutterstock_1919469722

TURBINAT SFERIKE TË ENERGJISË SË ERËS

Turbinat sferike të Energjisë së Erës do të japin një kontribut të rëndësishëm në qëllimet e Kosovës për energji të rinovueshme dhe do të sigurojnë energji për prodhimin në Serat Hidroponike dhe në Qendrat e Mbjelles në të gjithë Kosovën.
.
Lexo më shumë

Fushëveprimi i Projektit

Projekti IATP është planifikuar me teknologjitë e sotme dhe është gati për zhvillimet e ardhshme teknologjike. Kjo do të kontribuojë në sigurinë ushqimore të Evropës me një qasje që u jep përparsi vlerave njerëzore dhe informacionit.

Projektet Pilot

ProjektI IATP fillon në 6 komuna. Çdo komun do të ketë një serë hidroponike me një sipërfaqe prodhimi prej 5.5 hektarësh, secila me 85 staf të përhershëm. .

Ne krijojmë një plan të qartë komunikimi për një program pilot të suksesshëm. Të gjithë kandidatët në programin pilot do të dinë se çfarë pritet prej tyre. Pjesëmarrësit gjithashtu do të dinë se çfarë po testojnë, në mënyrë që të mund të pëfshihen në procesin dhe rezultatet e fazës pilot.

 • Test në zbatimin e projektit.
 • Kontrolli i mundshëm i menaxhimit për të vazhduar me sistemin kryesor.
 • Filloni me produktin kryesor.
 • Stafi dhe menaxhmenti i trajnuar.
 • Rrjedha e testimit të Mbjelles-Prodhimit-Procesit-Marketingut dhe Shitjes.
 • Plani i zgjeruar i implementimit.

1

QENDËR HULUMTUESE BUJQËSORE

5

Qendra të Mbjelles

55

Serat Hidroponike

220

Turbina sferike me erë

Partnerët e Rrjetit IATP

NE MBAJM NJË LIDHJE TRANSPARENTE DHE TË ZHVILLUAR ME PARTNERËT TANË TË BIZNESIT ME BESIM 100%